FishPoint kaupluste kliendikaardi üldtingimused

1 FishPoint kaupluste kliendikaarti on võimalik taotleda ID-kaardi põhiselt. Kliendikaart on tasuta.
1.1 ID-kaardi põhist kliendikaarti on võimalik taotleda üksnes kauplustes kohapeal ning selle taotlemine on paberivaba. Kliendikaardi taotlemisega annab taotleja andmetöötlejale õiguse töödelda tema isikuandmeid.
1.2 ID-kaardilt võetakse andmed üksnes taotleja nime ja isikukoodi kohta. Muud andmed esitab taotleja isiklikult.
1.3 Kaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, sealhulgas ID-kaardilt loetud andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise eesmärkidel, samuti kaardi kasutajatele suunatud pakkumiste tegemiseks ja kaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Agamiks OÜ, reg.k. 10135770, Võru 47C, 50111 Tartu.

2 FishPoint kaupluste kliendikaart kehtib kõikides Betta zookauplustes ja FishPoint kalastustarvete kauplustes üle Eesti.
2.1 ID-kaardipõhine kliendikaart väljastatakse Eesti Vabariigi ID-kaardiga isikule või seda asendava kiipkaardiga elamisloaga isikule.
2.2 6-16aastastele lastele väljastatakse kliendikaart lapsevanema või eestkostja kirjaliku taotluse alusel, millega võtab taotleja endale kõik kliendikaardiga seonduvad kohustused.
2.3 Ühele isikule väljastatakse ainult üks kliendikaart. Uue kliendikaardi aktiveerimisel kaotab varasem kliendikaart kehtivuse.
2.4 Kliendikaardi taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui esitatud ID-kaardi kiip ei ole loetav.
2.5 Taotluse rahuldamisel sisestab Betta zookaupluse töötaja taotleja andmed kaitstud infosüsteemi ning aktiveerib ID-kaardipõhise kliendikaardi.

3 Kliendikaardiga saadav soodustus on personaalne ja seotud kliendikaarti taotlenud isikuga. Vastutus kliendikaardi kasutada andmise eest kolmandatele isikutele lasub täies ulatuses kliendikaardi taotlejal.

4 Kliendisooduse saamiseks kaupluses tuleb kliendikaart esitada kaupluse töötajale füüsilisel kujul enne ostu sooritamist. Tagantjärele soodustusi ei arvestata ega kompenseerita mistahes muul viisil.

5 Kaart ei ole maksevahend.

6 OÜ Agamiks on sõlminud koostööpartneritega lepinguid, mis võimaldavad kaardi kasutajal saada määratletud kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi. Äriühing ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui soodustuste pakkuja mingil põhjusel keeldub kokkuleppelist soodustust võimaldamast.

7 Info kaardiga pakutavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav koduleheküljel www.fishpoint.ee või kauplustes kohapeal. OÜ-l Agamiks on õigus soodustuste ulatust igal ajal ja ette teatamata ühepoolselt muuta.

8 Äriühingul on õigus ühepoolselt muuta kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest koduleheküljel www.fishpoint.ee ning kauplustes mõistliku aja jooksul ette.
8.1. Kliendikaardi kehtiv redaktsioon ja muu informatsioon seoses kaardiga on nähtav kodulehel www.fishpoint.ee.
8.2. Paberkandjal oleva teksti ja koduleheküljel nähtava tervikteksti erinevuste korral on alati kehtiv koduleheküljel nähtav terviktekst. 9.3. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, siis on tal õigus esitada avaldus kliendikaardist loobumise kohta.

9 Kaardi taotlemisega on kasutaja kinnitanud oma nõusolekut esitatud isikuandmete töötlemiseks. Kaardi kasutajal on õigus saada enda kohta töödeldavaid isikuandmeid koopiatena ja esitada kirjalikke avaldusi enda isikuandmete muutmiseks, tuues ära uued andmed ainult isikut tõendava dokumendi alusel.

Kliendikaardi tingimused alates 12.12.2017

 
Tooted & Transport  /  Kontaktinfo


EDASI